Volmacht

Er kunnen situaties ontstaan waardoor u niet meer in staat bent uw eigen zaken te regelen. Dit kan een lichamelijke maar ook een geestelijke oorzaak hebben. In dergelijke situaties zal iemand anders uw zaken moeten gaan regelen.

Als dit geregeld moet worden als u zelf geestelijk niet meer in staat bent uw wil te bepalen, zal de rechter daaraan te pas moet komen. Uw vermogen dient dan onder bewind te worden gesteld of er dient een ondercuratelestelling te worden geregeld; dit zijn gerechtelijke procedures waar de nodige tijd en kosten mee gepaard gaan. Tevens brengt dit jaarlijkse verantwoordingsplichten aan de rechter met zich mee.
U kunt echter een dergelijke procedure voorkomen door op voorhand een (notariële) volmacht te regelen. U wijst dan één of meerdere personen aan die uw zaken kunnen regelen in situaties dat u dat zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld uw echtgenoot of (een) kind(eren). Doet een dergelijke situatie zich dan later voor, dan kan direct van de volmacht gebruik worden gemaakt en is een gerechtelijke procedure niet nodig.

Onze werkwijze

Als u een volmacht (levenstestament) overweegt voor mogelijke toekomstige situaties, kunt u dit altijd oriënterend met ons komen bespreken.
Indien u dan besluit een volmachtverlening te willen vastleggen, maken wij hiervoor vervolgens een ontwerpakte op, die u dan wordt toegezonden.
Bij akkoordbevinding kunt u een afspraak maken voor het tekenen van de volmacht (levenstestament).
Een informatief en vrijblijvend gesprek is bij ons altijd op zeer korte termijn mogelijk en voor wat betreft het eerste half uur kosteloos.

Praktische zaken

Bij het eerste (oriënterende) gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– gegevens van de persoon/personen die u volmacht wilt geven.