Samenleving

Samen onder één dak gaan wonen en één huishouding gaan voeren is een leuke stap. Het kan gaan om de eerste keer samenwonen, maar ook samenwonen na een scheiding of na overlijden van een eerdere partner.

Bij samenleven horen afspraken, afspraken die u onderling kunt maken, maar misschien ook zaken die u juridisch wilt regelen, bijvoorbeeld afspraken over de eigendom van goederen in geval van uit elkaar gaan, bij overlijden of over het pensioen.

Bij ongehuwd samenwonen regelt de wet niets voor de partners, blijven alle bezittingen en schulden apart, bent u niet automatisch elkaars erfgenaam en krijgt u ook niet zomaar recht op pensioen bij overlijden van uw partner. Wilt u echter over dergelijke zaken afspraken maken die ook voor het (fiscaal) recht geldig zijn, dan kunt u hiervoor een notariële samenlevingsovereenkomst opstellen.

Onze werkwijze

In een persoonlijk oriënterend gesprek op ons kantoor kan met beide partners bekeken worden of een samenlevingsovereenkomst verstandig is en wat daar dan in kan worden opgenomen. In het gesprek wordt naar uw persoonlijke- en financiële situatie gevraagd en kunt u uw wensen kenbaar maken.
Wij bereiden vervolgens het ontwerp van de samenlevingsovereenkomst voor en zenden u dat toe, zodat u het door kunt nemen. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen en/of opmerkingen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden.
Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de akte op ons kantoor.
Een vrijblijvend informatief gesprek over een samenlevingsovereenkomst en/of bijkomende zaken als testamenten is ook altijd mogelijk en het eerste half uur kosteloos.

Praktische zaken

Bij het eerste (oriënterende) gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– globaal vermogensoverzicht van u beiden met waardevermelding van goederen.
Voor wat betreft het tijdsverloop geldt dat tussen het eerste gesprek en tekenen van de samenlevingsovereenkomst, afhankelijk van uw wensen, weinig tijd hoeft te verlopen.