Schenkingen & goede doelen

Het kan een goed gevoel geven tijdens leven uw kinderen of andere personen dan wel instanties, bijvoorbeeld goede doelen of een kerkelijke instelling, geld te geven zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat: schenken.

Het kan echter zijn dat de ontvanger over de gift schenkbelasting moet betalen, echter alleen als de schenking hoger is dan een bepaald vrijgesteld bedrag. De vrijstellingen worden vrijwel elk jaar verhoogd. Schenkingen aan goede doelen met de zgn. ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn geheel vrijgesteld. Blijft een schenking beneden het vrijgestelde bedrag dan hoeft in de regel geen akte te worden opgemaakt of aangifte te worden gedaan. Voor een ‘schenking op papier’ (zie bij veelgestelde vragen) dient wel een akte te worden opgesteld. Periodieke schenkingen (minimaal 5 jaar) aan een goed doel of kerkelijke instelling, kunnen fiscaal ook aftrekbaar zijn. Informatie over de exacte vrijstellingen, belastingtarieven en mogelijkheden om te schenken, kunnen wij u geven.

Onze werkwijze

Indien u van plan bent te gaan schenken kunt u altijd vooraf over de mogelijkheden en gevolgen vrijblijvend informatie bij ons inwinnen. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen, maar ook langskomen op ons kantoor.
Indien er iets opgesteld dient te worden, een akte of aangifte, kunnen wij dit voor u verzorgen.
Een ontwerp daarvoor bereiden wij voor en zenden wij u toe. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen en/of opmerkingen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden. Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van het stuk/de stukken op ons kantoor.

Praktische zaken

Bij het eerste (oriënterende) gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– (adres)gegevens van personen of instanties aan wie u wilt schenken.
Voor wat betreft het tijdsverloop geldt dat tussen het eerste gesprek en het tekenen van een akte of aangifte, afhankelijk van uw wensen, weinig tijd hoeft te verlopen.