Onroerend goed

Indien u voor de uitoefening van uw onderneming de beschikking dient te hebben over eigen kantoorruimte, opslag, werkplaats of een winkel, kan deze ruimte natuurlijk worden gehuurd, maar ook is het mogelijk dat de ondernemer/onderneming zelf eigenaar is of wordt van het onroerend goed waarin de onderneming wordt uitgeoefend.

Ook indien de onderneming uit z’n jasje groeit of verhuist kan aanschaf, uitbreiding of verkoop van onroerend goed voor de ondernemer/onderneming aan de orde zijn. Belangrijke vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn hoe het dan zit met BTW en andere belastingen, wie het onroerend goed op naam moet krijgen (de ondernemer privé of bijvoorbeeld de BV), mede in verband met de continuïteit van de onderneming, en hoe het zit met de financiering. De notaris is deskundig op deze gebieden en kan u bij de koop, eigendomsoverdracht en hypotheek van dienst zijn, ook in het voortraject met advies.

Onze werkwijze

Na ontvangst van de koopovereenkomst of hypotheekopdracht door ons ontvangt u van ons een bevestiging met uitleg over het vervolgtraject en vragen wij eventueel benodigde gegevens bij u op of nodigen wij u uit voor een (adviserend) gesprek. Wij kunnen als notariskantoor ook het koopcontract tussen koper en verkoper opstellen, dan heeft u meteen duidelijkheid en zekerheid over alle zaken. Wij bereiden vervolgens de eigendomsoverdracht (leveringsakte) of hypotheekakte voor en zorgen voor de contacten met de bank en de financiële afwikkeling van de overdracht alsmede belastingtechnische aspecten al dan niet in overleg met uw fiscaal adviseur. Wij regelen ook de afspraak voor de eigendomsoverdracht. Een informatief en oriënterend gesprek over de transactie en/of over bijkomende zaken als testamenten is ook altijd mogelijk.

Praktische zaken

Naast het koopcontract of hypotheekopdracht ontvangen wij van u graag nog de volgende gegevens:
– gegevens over financiering (welke financier, opgaaf inbreng eigen middelen);

– kopieën van legitimatiebewijzen van uzelf (of bestuurders van de onderneming);

– eventuele bijzonderheden in verband met de overdracht.

Voor wat betreft het tijdsverloop vanaf ontvangst van het koopcontract en/of de hypotheekopdracht geldt dat wij, voordat levering of hypotheekvestiging plaats kan vinden, vooral afhankelijk zijn van termijnen van een financier/bank.