Huwelijk

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan betekent dat er veel (leuke) dingen geregeld moeten worden: de trouwlocatie, ringen, feestelijke kleding, de uitnodigingen, etc.

Voor het recht (juridisch) heeft een huwelijk of geregistreerd partnerschap echter ook veel gevolgen. Er ontstaan gemeenschappelijke rechten en verplichtingen, goederen maar ook schulden worden in beginsel gemeenschappelijk en u krijgt rechten bij overlijden. Zaken om toch goed over na te denken voordat het huwelijk wordt gesloten. Wordt er vooraf niets geregeld, dan worden in beginsel alle goederen, maar ook schulden gemeenschappelijk. Het kan soms echter juist de bedoeling zijn dat u bepaalde- of alle bezittingen en schulden apart wilt houden, bijvoorbeeld uit eigen familie of bedrijf. Dit moet dan worden vastgelegd bij de notaris in huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden.

Bij overlijden of uit elkaar gaan kan er dan geen misverstand ontstaan over de eigendom van die zaken en bij faillissement blijven die goederen buiten bereik van schuldeisers.

Onze werkwijze

Voordat de akte van huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden wordt getekend, vindt  eerst een inventariserend gesprek plaats met beide partners op ons kantoor. Hierin wordt naar uw persoonlijke- en financiële situatie gevraagd en kunt u uw wensen kenbaar maken. Wij bereiden vervolgens het ontwerp van de voorwaarden voor en zenden u een ontwerp thuis, dat u dan door kunt nemen. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen en/of opmerkingen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden.

Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de akte op ons kantoor. Wij zorgen daarna voor de registratie bij de rechtbank.

Een vrijblijvend informatief gesprek over huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden en/of  bijkomende zaken als testamenten is altijd mogelijk en het eerste half uur kosteloos.

Praktische zaken

Bij het eerste (oriënterende) gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– globaal vermogensoverzicht van u beiden met waardevermelding van goederen;
– eventueel reeds bestaande voorwaarden (bij wijziging).

Voor wat betreft het tijdsverloop geldt dat tussen het eerste gesprek en het tekenen van de voorwaarden, afhankelijk van uw wensen, weinig tijd hoeft te verlopen. Belangrijk is wel dat de akte van huwelijksvoorwaarden voor het huwelijk getekend moet zijn.