Nalatenschap

Er is iemand in uw nabijheid overleden. Eerst wordt u dan natuurlijk geconfronteerd met de emotionele verwerking, maar daarna ook met vele zakelijke dingen. Wie zijn de erfgenamen, was er een testament, moet er erfbelasting worden betaald, allemaal vragen waarmee u te zijner tijd dan te maken kunt krijgen.

Vaak worden de bankrekeningen van de overledene geblokkeerd en wil de bank weten wie de erfgenamen zijn. Hiervoor is meestal een ‘verklaring van erfrecht’ vereist: een notariële akte waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie er bevoegd is tot afwikkeling van de lopende zaken. De notaris onderzoekt wie de erfgenamen zijn, of er een testament was en kan adviseren bij de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap. Ook kan de notaris de nalatenschap zelf afwikkelen, bijvoorbeeld als er onenigheid is of als er veel erfgenamen zijn. Belangrijk is ook de vraag of de nalatenschap al dan niet positief is. Is dit onduidelijk of is de nalatenschap negatief, dan kan een erfgenaam zich tegen risico’s indekken. Het is verstandig u hierover, voordat u handelingen gaat verrichten, goed te laten informeren, zodat u niet persoonlijk aansprakelijk wordt voor schulden.

Onze werkwijze

Als u met de afwikkeling van- of gerechtigdheid in een nalatenschap wordt geconfronteerd, is het verstandig u hierover zo snel mogelijk na het overlijden te laten informeren. Een informatief en vrijblijvend gesprek hierover is bij ons altijd op zeer korte termijn mogelijk en voor wat betreft het eerste half uur ook kosteloos.
In een dergelijk gesprek kan dan bekeken worden of en wat er door de notaris geregeld dient te worden en wat u eventueel zelf kunt doen en hoe het vervolgtraject verloopt.

Praktische zaken

Bij het eerste (oriënterende) gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– akte van overlijden;
– eventueel trouwboekje van de overledene;
– adresgegevens kinderen;
– eventuele bestaande testamenten.
Een eerste gesprek in verband met een nalatenschap is altijd op zeer korte termijn mogelijk en ook verstandig indien er bijvoorbeeld wensen voor de uitvaart in een testament zijn vastgelegd.