Koop

U heeft uw droomhuis gevonden, uw eigen plek onder de zon. Voordat het huis uw eigendom wordt dient er echter nog veel geregeld te worden. Er dienen afspraken te worden gemaakt met de verkoper (koopcontract), want u wilt in de toekomst niet tegen verrassingen aanlopen, en vervolgens moet u de eigendom nog verkrijgen (levering), met volledige duidelijkheid over de feitelijke en juridische situatie.

Belangrijke vraag is ook hoe het gaat met de financiering voor de aankoop en de zekerheid die de bank wenst voor het lenen van de benodigde gelden (hypotheek).
De notaris is deskundig op deze gebieden en kan u bij de koop, eigendomsoverdracht en hypotheek van dienst zijn, zelfs al in het voortraject met advies.

Onze werkwijze

Nadat wij de koopovereenkomst hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging met uitleg over het vervolgtraject en vragen wij de benodigde gegevens bij u op. Wij kunnen als notariskantoor ook het koopcontract tussen koper en verkoper opstellen, dan heeft u meteen duidelijkheid en zekerheid over alle zaken.
Wij bereiden vervolgens de eigendomsoverdracht (leveringsakte) voor en zorgen voor de contacten met de bank en de financiële afwikkeling van de overdracht.
Wij regelen ook de afspraak voor de eigendomsoverdracht.
Een informatief en oriënterend gesprek over de transactie en/of over bijkomende zaken zoals samenlevingscontract, huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden en testamenten is ook altijd mogelijk.

Praktische zaken

Naast het koopcontract ontvangen wij van u graag nog de volgende gegevens:
– gegevens over financiering aankoop (welke financier, opgaaf inbreng eigen middelen);
– kopieën van uw legitimatiebewijzen;
– eventuele bijzonderheden in verband met de overdracht.
Het moment waarop de akte van levering getekend kan worden is vooral afhankelijk van termijnen bij de geldverstrekker/bank en/of in verband met opzegging bestaande leningen van verkoper.