Overdracht overneming

Bedrijfsopvolging (overdracht onderneming) vergt een goede voorbereiding, is complex en maatwerk. Misschien denkt u er op dit moment helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u als ondernemer zult stoppen. Er zijn veel zaken waarmee je bij de overdracht van een bedrijf rekening moet houden: de fiscale en financiële afwikkeling voor de uittredende ondernemer, waardebepaling van de onderneming, continuïteit, werknemers, pensioen, de gewenste opvolger(s), financiering door de overnemende ondernemer, spreiding van risico's etc. Het is belangrijk op tijd te beginnen met het regelen van dergelijke zaken om de overdracht zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen.

De (keuze van de) rechtsvorm van de onderneming is van groot belang voor de wijze van overdracht van de onderneming. Voor de overdracht van een eenmanszaak of maatschap gelden heel andere (fiscale) regels dan voor bijv. een BV. Veel zaken die bij een overdracht van een onderneming komen kijken liggen op het vakgebied van de notaris of hij kan door zijn kennis de juiste weg wijzen naar andere (fiscale en financiële) adviseurs.
De notaris kan de vele facetten zoals familiesituatie, financiën, fiscus en ondernemingsbelang combineren en inpassen in een oplossing.

Onze werkwijze

Voordat de stukken/akte voor de overdracht kunnen/kan worden getekend, dient eerst de persoonlijke- en bedrijfssituatie duidelijk in beeld te worden gebracht. Dit kan het beste in een persoonlijk gesprek, waarbij u uw wensen en wij u de mogelijkheden kunnen aangeven om deze te regelen.
Wij bereiden vervolgens een overeenkomst/akte voor en zenden u een ontwerp, dat u dan door kunt nemen. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen en/of opmerkingen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden.
Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de overeenkomst/akte op ons kantoor of bij u thuis (of op het bedrijf).
Een informatief en oriënterend gesprek is ook altijd mogelijk.

Praktische zaken

Bij het eerste gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– maatschaps-/vennootschapsovereenkomst of statuten en aandeelhoudersregister (BV);
– (financiële)gegevens betreffende de onderneming (laatste balansgegevens).
Voor wat betreft het tijdsverloop geldt dat tussen het eerste gesprek en het tekenen van de overeenkomst/akte, afhankelijk van uw wensen, weinig tijd hoeft te verlopen, doch dat een gedegen overeenkomst/akte de nodige tijd en aandacht vergt.