Testament

Overlijden: iets waar u liever niet aan denkt. Maar wat gebeurt er met uw bezittingen en schulden (tezamen uw nalatenschap) indien u komt te overlijden. De nalatenschap wordt verdeeld tussen uw erfgenamen. Indien u niets heeft geregeld bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. U kunt ook zelf bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt of u kunt specifieke wensen vastleggen.

Wilt u bepaalde personen of instanties, bijvoorbeeld goede doelen, specifieke goederen of een bepaald bedrag nalaten (legaat) of dat een specifieke persoon de afwikkeling van uw nalatenschap regelt (executeur), dat iemand juist niets zal verkrijgen (onterving), of dat vermogen altijd in de ‘eigen’ familie blijft (uitsluitingsclausule), dan moet dat in een testament worden geregeld.
Ook de aanwijzing van een voogd over minderjarige kinderen of beheer over een door een erfgenaam (bijvoorbeeld minderjarige) verkregen nalatenschap (bewind), dient u in een testament te regelen.

Onze werkwijze

Voordat het testament kan worden getekend vindt er altijd eerst een gesprek plaats. Dit om uw persoonlijke- en financiële situatie duidelijk in beeld te krijgen. In dat gesprek kunt u uw wensen aangeven en geven wij u de mogelijkheden aan om deze te regelen. Wij bereiden vervolgens het testament voor en zenden u een ontwerp thuis, dat u dan door kunt nemen. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen en/of opmerkingen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden. Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van het testament op ons kantoor of bij u thuis.
Een informatief en oriënterend gesprek over testamenten is ook altijd mogelijk, bijvoorbeeld over de vraag of een testament wel noodzakelijk is of dat bestaande testamenten nog goed zijn. Een eerste gesprek van een half uur is altijd kosteloos.

Praktische zaken

Bij het eerste (oriënterende) gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– eventuele bestaande testamenten;
– gegevens van personen of instanties die een specifieke taak dienen te krijgen (bv. voogd of executeur).
Voor wat betreft het tijdsverloop geldt dat tussen het eerste gesprek en het tekenen van het testament, afhankelijk van uw wensen, weinig tijd hoeft te verlopen.