Hypotheek

U bent bezig om de aankoop van uw nieuwe huis financieel rond te krijgen of u bent bezig uw bestaande financiering van uw huis te herzien (oversluiting hypotheek). Er is in dit verband reeds contact geweest met een bank of hypotheekadviseur en de offerte is al -of wordt op korte termijn- getekend.

Veelal wenst een geldverstrekker, vaak een bank, zekerheid voor het uitlenen van de benodigde gelden (hypotheek). Ook een particuliere geldverstrekker, bijvoorbeeld een familielid, kan deze (hypothecaire) zekerheid krijgen.De akte die hiervoor opgesteld dient te worden is een notariële akte: de hypotheekakte.

Onze werkwijze

Na ontvangst van de getekende hypotheekofferte (of hypotheekstukken) door ons ontvangt u van ons een bevestiging met uitleg over het vervolgtraject en vragen wij benodigde gegevens bij u op. Wij bereiden vervolgens de hypotheekakte voor, wij zeggen een eventueel af te lossen bestaande hypothecaire lening op, zorgen voor de contacten met de bank(en) en de financiële afwikkeling van een en ander. Wij geven ook aan wanneer alles klaar is om een afspraak te maken.

Praktische zaken

Graag ontvangen wij van u na de hypotheekstukken nog de volgende gegevens:
– opgaaf of de financiering verband houdt met een aankoop of dat het een oversluiting of een extra hypotheek betreft;
– gegevens van op te zeggen hypotheken (naam bank, hypotheeknummers);
– kopie van de akte waarbij de eigendom van de woning werd verkregen;
– kopieën van uw legitimatiebewijzen;
– eventuele opgaaf inbreng eigen middelen;
-eventuele bijzonderheden.

Voor het tijdsverloop vanaf ontvangst van de hypotheekstukken geldt dat wij voordat de (nieuwe) hypotheekakte kan worden getekend vooral afhankelijk zijn van termijnen bij de geldverstrekker/bank in verband met opvragen van gelden en opzegging van bestaande leningen. Gemiddeld duurt een en ander circa 5 weken.