Overdracht overlijden

Een onderneming gedwongen moeten opheffen wegens overlijden is iets waar je liever niet aan denkt. Maar wat gebeurt er als een ondernemer komt te overlijden. Naar wie gaan alle bezittingen en schulden of de aandelen, wie krijgt de zeggenschap, komt het voortbestaan van de onderneming in gevaar ? Allemaal zaken die vooraf te regelen zijn.

Bij een maatschap of vennootschap onder firma kunnen diverse zaken geregeld worden in de maatschaps- of vennootschapsovereenkomst, maar ook in een testament kunnen deze zaken geregeld worden. Soms is het verstandig de zaken in zowel de overeenkomst als een testament te regelen zodat er geen hiaten ontstaan. Het is verstandig hiervoor alvast een regeling te treffen als het nog kan.
Voor advies kunt u altijd terecht bij uw notaris, accountant of fiscalist.
Een testament dient altijd bij de notaris te worden vastgelegd.

Onze werkwijze

Voordat een overeenkomst of testament kan worden getekend dient eerst de persoonlijke- en financiële situatie duidelijk in beeld te worden gebracht. Dit kan het beste in een persoonlijk gesprek, waarbij u uw wensen en wij u de mogelijkheden kunnen aangeven om deze te regelen.
Wij bereiden vervolgens een overeenkomst of testament voor en zenden u een ontwerp, dat u dan door kunt nemen. Indien een en ander aanleiding geeft tot vragen en/of opmerkingen, dan kunnen deze vóór het tekenen beantwoord worden.
Bij akkoordbevinding kan vervolgens een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de overeenkomst of het testament op ons kantoor of bij u thuis (of op het bedrijf).
Een informatief en oriënterend gesprek is ook altijd mogelijk.

Praktische zaken

Bij het eerste (oriënterende) gesprek is het handig de volgende zaken mee te nemen:
– uw legitimatiebewijs;
– eventuele bestaande testamenten;
– (financiële)gegevens betreffende de onderneming (laatste balansgegevens);
– maatschaps-/vennootschapsovereenkomst of statuten (BV).
Voor wat betreft het tijdsverloop geldt dat tussen het eerste gesprek en het tekenen van de overeenkomst of het testament, afhankelijk van uw wensen, weinig tijd hoeft te verlopen.