Wat gebeurt er met het bedrijfspand bij overlijden ?

Betreft het een huurpand dan hangt dit van de persoon van de huurder in de huurovereenkomst af dan wel andere afspraken hierover in de huurovereenkomst. Betreft het een pand dat eigendom is van een ondernemer/natuurlijke persoon, dan kan hiervoor bij testament een regeling worden getroffen.