Wat betekent het hogere bedrag (lening met percentage opslag) in de akte ?

In de hypotheekakte staan vaak verschillende bedragen, die van de ‘lening’, ‘inschrijving’ en ‘zekerheid’. Het bedrag van de ‘inschrijving’ geeft het bedrag aan wat maximaal onder deze hypotheekakte geleend kan worden (soms gelijk aan de lening soms hoger dan de lening). Het bedrag van ‘zekerheid’ geeft het maximum bedrag aan wat de geldverstrekker bij openbare verkoop, als het tot executie komt (dus als het misgaat met rentebetaling en terugbetaling van de lening), vóór andere schuldeisers kan opeisen; dit betreft vaak het leningsbedrag met een fictieve opslag (vaak 35% of 40%) voor eventuele achterstallige renten, boeten en kosten.