Wat betekent de zogenaamde dagrente op de afrekening?

Nadat de hypotheekakte is getekend (gepasseerd) dient deze nog geregistreerd te worden bij het Kadaster. Na de registratie krijgt de notaris van het Kadaster bericht dat een en ander goed is verwerkt. Tussen de ondertekening en dit bericht kunnen twee of meer werkdagen verstrijken. Pas hierna mag de notaris eventuele af te lossen gelden uitkeren, waardoor er nog rente (dagrente) over de dagen tussen de aktepassering en uitbetaling dient te worden uitbetaald aan de geldverstrekker.