Wat als ik de nalatenschap niet wil aanvaarden?

U kunt een erfenis verwerpen. U bent dan niet meer verantwoordelijk voor de erfenis of aansprakelijk voor de schulden. U kunt dan verder ook niets uit de nalatenschap verkrijgen. Een verwerping dient altijd via de Rechtbank te gebeuren. Voor wat betreft de procedure kan de notaris u hierover adviseren.