Wat als de verkoper of koper zijn verplichtingen niet nakomt?

Indien een partij zijn verplichtingen niet nakomt, wordt die partij vaak een boete verschuldigd (veelal 10% van de koopsom).