Moeten gedane schenkingen bij mijn overlijden weer worden verrekend?

Erfgenamen zijn slechts verplicht aan hen gedane schenkingen te verrekenen (in te brengen) in de nalatenschap, voor zover dit bij de schenking of in een testament is bepaald. Bij testament kan een inbrengverplichting opgenomen bij de schenking weer ongedaan worden gemaakt.