Moet ik nog dingen regelen als ik het huis met mijn partner koop?

Voor samenwonende partners is het verstandig om in een samenlevingscontract afspraken te maken, bijvoorbeeld in geval van inbreng van eigen middelen of bij beëindiging van de relatie. Verder kan het verstandig zijn voor het geval van overlijden een regeling in een testament op te nemen.