Kunnen na het huwelijk ook nog huwelijksvoorwaarden worden gemaakt ?

Na een huwelijk in gemeenschap van goederen is het ook nog mogelijk huwelijksvoorwaarden te maken. De gemeenschap van goederen dient dan eerst te worden verdeeld. Uw notaris kan u hier over informeren.