Kunnen mijn kinderen bij overlijden direct hun erfdeel opeisen?

Indien er een echtgenoot/geregistreerd partner is en geen testament, geldt de zogenaamde ‘wettelijke verdeling’, waardoor de echtgenoot/partner de hele nalatenschap verkrijgt en de kinderen hun erfdeel in beginsel pas na het overlijden van deze echtgenoot/partner op kunnen eisen. Bij ongehuwd samenwonen kunnen kinderen hun erfdeel wel direct opeisen, tenzij een testament anders bepaalt.