Kan ik voorwaarden later ook weer wijzigen of opheffen ?

Voorwaarden kunnen zowel voor als tijdens het huwelijk of partnerschap worden opgesteld en tijdens het huwelijk of partnerschap altijd worden gewijzigd of opgeheven.