Kan ik een verleende volmacht ook weer ongedaan maken?

Zolang u zelf in staat bent uw wil te bepalen (wilsbekwaam), kunt u een reeds verleende volmacht ook weer ongedaan maken (herroepen).