Kan ik bepalen dat mijn onderneming bij overlijden naar (een) bepaalde perso(o)n(en) gaat ?

In een maatschaps- of vennootschapsovereenkomst kan worden opgenomen dat het aandeel van een overleden maat of vennoot kan worden overgenomen of verblijft (wordt toegedeeld) aan een andere maat/vennoot of de andere maten/vennoten gezamenlijk. Ook kan apart of aanvullend bij testament een regeling worden getroffen (bijvoorbeeld een legaat van aandelen in een BV).