Kan ik als bestuurder van een vennootschap privé aansprakelijk worden gesteld?

Indien een bestuurder zijn taak goed verricht kan hij noch door de vennootschap noch door derden worden aangesproken voor schulden van de vennootschap. Wanneer een bestuurder niet naar behoren heeft gefunctioneerd en sprake is van ‘onbehoorlijk bestuur’ kan hij wel, eventueel privé, worden aangesproken.