Kan een vereniging ook buiten de statuten regels vastleggen?

Er kan naast de statuten een ‘huishoudelijk reglement’ worden opgesteld, waarin uitvoeringsbepalingen en/of aanvullingen van in de statuten opgenomen regels zijn neergelegd.