Kan een stichting erven?

Een stichting kan erfgenaam zijn of een legaat ontvangen. Het is zelfs mogelijk speciaal hiervoor een stichting bij testament in het leven te roepen.