Kan een stamrechtovereenkomst later nog gewijzigd worden?

De overeenkomst kan na verloop van tijd gewijzigd worden. Indien de uitkeringen niet meer nodig zijn, omdat er weer (genoeg) ander inkomen is, kunnen de uitkeringen worden stopgezet of uitgesteld naar een ander moment. Afkoop mag niet. De looptijd van periodieke uitkeringen mag echter niet te kort zijn en is afhankelijk van leeftijd en geslacht van de uitkeringsgerechtigde. Het is verstandig een en ander af te stemmen met de Belastingdienst.