Is er belasting verschuldigd bij de overgang van de onderneming door overlijden ?

Over al hetgeen wordt verkregen door overlijden is erfbelasting verschuldigd.
Wel gelden er voor verkrijgingen door overlijden in de ondernemingssfeer bijzondere vrijstellingen en uitstelregelingen voor de erfbelasting.
Indien de onderneming wordt gestaakt door overlijden kan er ook IB verschuldigd zijn.