Is er altijd (erf)belasting verschuldigd ?

Over verkrijgingen uit een nalatenschap kan erfbelasting verschuldigd zijn. Er bestaan echter ook vrijstellingen, bijvoorbeeld voor een echtgenoot € 636.180 of (klein)kinderen (ieder afzonderlijk) € 20.148. Of er aangifte gedaan dient te worden hangt af van de vererving (wie verkrijgt welk deel) en de omvang van de nalatenschap.