Is een volmacht bij de bank niet voldoende?

Indien u een volmacht bij de bank regelt betreft dit alleen de bankrekeningen en eventuele andere bankzaken, maar niet overige zaken zoals bijvoorbeeld beslissingen ten aanzien van de woning of medische behandelingen. Voor deze laatste zaken is dan nog een aanvullende (notariële) volmacht nodig. Een notariële volmacht ziet echter op alle zaken, ook bankzaken, hiermee heeft u dus alles in één keer geregeld.