Is de gevolmachtigde verplicht mijn zaken te regelen?

Degene die de volmacht krijgt kan de zaken regelen, doch is hiertoe niet verplicht.