Hoe snel kan een stamrecht BV worden opgericht?

Dit kan tegenwoordig zeer snel geregeld worden, zelfs binnen een paar dagen. Een BV kan tegenwoordig al worden opgericht met een aandelenkapitaal ten bedrage van € 1,00, waar voorheen het minimale kapitaal € 18.000,00 bedroeg. Ook de eis van een ‘verklaring van geen bezwaar’ van het Ministerie van Justitie voor de oprichting van een BV is inmiddels afgeschaft.