Hoe kan worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn ?

De notaris controleert bij het Centraal Testamenten Register (CTR) of er een testament was en wie op grond van dat testament en anders wie op grond van de wet erfgenamen zijn.