Als we al lang samenwonen en fiscaal partners zijn is er toch al van alles geregeld?

Voor samenwoners is wettelijk niets automatisch geregeld. Bij samenwonen krijgt u niet automatisch de gemeenschappelijke goederen bij overlijden van één van beiden, bent u niet elkaars erfgenaam en krijgt u zonder samenlevingsovereenkomst ook geen lagere erfbelasting.