Voorkom hogere eigen bijdrage WLZ

Als u gebruik maakt of moet gaan maken van WLZ-zorg zijn er belangrijke wijzigingen in de regelgeving opgetreden.

Sinds 1 januari 2013 zijn de beleidsregels voor de WLZ (Wet langdurige zorg) aangepast. Doordat er nu voor de vermogenstoets voor de WLZ fictief een gedeelte (12%) van het (box 3) vermogen bij het inkomen wordt opgeteld (was 4%), zal de vermogensinkomens-bijtelling aanzienlijk hoger uitvallen voor mensen met vermogen, hetgeen tot een (veel) hogere eigen bijdrage voor de WLZ kan leiden.

Als u na het overlijden van uw partner in een verpleeghuis wordt opgenomen, kan dit zelfs betekenen dat u de niet-uitgekeerde erfdelen van de kinderen moet meenemen in de berekening voor uw eigen bijdrage.

Kunt u hier iets tegen (laten) doen?

Ja zeker: door het nemen van eenvoudige maatregelen waardoor het box 3-vermogen wordt verminderd, kunt u voorkomen dat een gedeelte van uw vermogen wordt meegeteld bij de berekening van de WLZ-bijdrage. Onder andere door:

*     het doen van schenkingen, eventueel op papier;

*     erfdelen uit te keren of opeisbaar te maken in een (nieuw) testament.

Wij kunnen u deskundig adviseren door  specialistische kennis op dit gebied. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.