Brochure samen verder

De notariële beroepsorgani-satie heeft een brochure uitgegeven over dit ondewerp.